Har du farlig el hemma?

Hitta oss på kartan

Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverkets produktavdelning, berättar om vilka vanliga faror och elfel som finns med produkter i hemmen.
Föredragshållare: Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket

Kunskapsscenen - A02:50